MOVIE Button

S to funkcijo nastavite, ali je gumb MOVIE (film) dejaven ali ne.

  1. MENU(Camera Settings2) › [MOVIE Button] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Always:
Preklopi v način za snemanje filmov, ko pritisnete gumb MOVIE v katerem koli načinu. (Razen če je gumb za izbiro načina nastavljen na (High Frame Rate).)
Movie Mode Only:
Prične s snemanjem filmov, ko pritisnete gumb MOVIE, samo kadar je za snemalni način izbrana možnost [Movie].