Uporaba izbirnega kolesca

  • Če zavrtite izbirno kolesce ali pritisnete njegov zgornji/spodnji/levi/desni del, lahko izberete različne nastavitve. Izbira se potrdi, ko pritisnete v sredini izbirnega kolesca.
  • Funkcije DISP (nastavitev zaslona), (Exposure Comp.), / (Drive Mode) in (Flash Mode) so dodeljene zgornjemu/spodnjemu/levemu/desnemu delu izbirnega kolesca. Poleg tega lahko izbrane funkcije dodelite levi/desni strani ter sredini izbirnega kolesca.
  • Če pritisnete desni/levi del izbirnega kolesca ali ga zavrtite, lahko v načinu predvajanja prikažete naslednjo/prejšnjo sliko.