Čas snemanja filmov

V spodnji tabeli so prikazani okvirni skupni časi snemanja filmov, ki jih je mogoče shraniti na pomnilniško kartico, formatirano s tem fotoaparatom. Vrednosti so odvisne od pogojev fotografiranja in vrste uporabljene pomnilniške kartice.

Čas snemanja, ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S 4K] in [XAVC S HD], je čas snemanja pri snemanju z možnostjo [Proxy Recording] nastavljeno na [Off].

(h (ure), min (minute))

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 5 min
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 10 min 55 min 2 h 8 h 5 min
XAVC S 4K 24p 100M*/– 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 5 min
XAVC S 4K 24p 60M*/– 10 min 55 min 2 h 8 h 5 min
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 5 min
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 10 min 55 min 2 h 8 h 5 min
XAVC S HD 60p 50M/50p 50M 15 min 1 h 10 min 2 h 25 min 10 h
XAVC S HD 60p 25M/50p 25M 30 min 2 h 20 min 4 h 50 min 19 h 30 min
XAVC S HD 30p 50M/25p 50M 15 min 1 h 10 min 2 h 25 min 10 h
XAVC S HD 30p 16M/25p 16M 50 min 3 h 40 min 7 h 25 min 29 h 55 min
XAVC S HD 24p 50M*/– 15 min 1 h 10 min 2 h 25 min 10 h
AVCHD 60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 40 min 2 h 55 min 6 h 24 h 15 min
AVCHD 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 55 min 4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min

*Samo kadar je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC.

 • Časovni razpon, ki je na voljo za snemanje filmov, je odvisen od oblike zapisa datoteke/nastavitev snemanja filmov, pomnilniške kartice, temperature okolja, omrežnega okolja Wi-Fi, stanja fotoaparata pred začetkom snemanja in stanja napolnjenosti baterije.
  Najdaljši čas posamezne seje neprekinjenega snemanja filma je približno 13 ur. Pri snemanju filmov XAVC S 4K ali XAVC S HD v ločljivosti 120p/100p, je za neprekinjeno snemanje na voljo približno 5 minut časa (omejeno s specifikacijami izdelka). Ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High], lahko filme snemate v trajanju več kot 5 minut.

Opomba

 • Čas snemanja filmov je različen, ker fotoaparat omogoča možnost VBR (spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor snemanja. Ko snemate hitro premikajoči se motiv, je slika bolj jasna, vendar pa je čas snemanja krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika. Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta ali nastavitev kakovosti/velikosti slike.
 • Prikazani časi so časi snemanja z uporabo pomnilniške kartice Sony.

Opombe glede neprekinjenega snemanja filma

 • Snemanje filmov v visoki kakovosti in hitro neprekinjeno fotografiranje potrebuje veliko energije. Zato se bo temperatura v fotoaparatu zvišala, kar še posebej velja za temperaturo slikovnega senzorja. V tovrstnih primerih se fotoaparat samodejno izklopi, ker se je njegova površina močno segrela ali ker temperatura vpliva na kakovost posnetkov ali notranji mehanizem fotoaparata.
 • Spodaj je naveden razpon časa, ki je na voljo za neprekinjeno snemanje filmov s privzetimi nastavitvami fotoaparata potem, ko je bil nekaj časa izklopljen. Vrednosti navajajo neprekinjen čas od začetka snemanja do prekinitve snemanja s fotoaparatom.
  Auto Power OFF Temp.  Standard High
  Format datoteke XAVC S HD XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S 4K
  Temperatura okolja: 20 °C Približno 30 minut Približno 5 minut Približno 30 minut Približno 30 minut
  Temperatura okolja: 30 °C Približno 30 minut Približno 5 minut Približno 30 minut Približno 30 minut
  Temperatura okolja: 40 °C Približno 20 minut Približno 5 minut Približno 20 minut Približno 20 minut

  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, ko fotoaparat ni povezan prek omrežja Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, ko fotoaparat ni povezan prek omrežja Wi-Fi)

 • Čas, ki je na voljo za snemanje, se razlikuje glede na temperaturo, obliko zapisa datotek/nastavitev snemanja za filme, omrežno okolje Wi-Fi ali stanje fotoaparata pred začetkom snemanja. Če po vklopu pogosto spreminjate kompozicijo ali snemate, se temperatura v fotoaparatu zviša, razpoložljivi čas snemanja pa skrajša.
 • Če se pojavi ikona , je narasla temperatura fotoaparata.
 • Če se fotoaparat zaradi visoke temperature med snemanjem filmov izklopi, ga pustite nekaj časa izklopljenega. Snemanje zaženite šele, ko se temperatura v fotoaparatu popolnoma zniža.
 • Ob upoštevanju spodnjih nasvetov boste lahko snemali dlje.
  • Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
  • Ko fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
 • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [AVCHD], je velikost datoteke za filme omejena na približno 2 GB. Če velikost datoteke filma med snemanjem doseže pribl. 2 GB, se bo samodejno ustvarila nova filmska datoteka.