Panorama: Direction

Nastavi smer pomikanja fotoaparata pri fotografiranju panoramskih slik.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Panorama: Direction] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Right:
Pomikajte fotoaparat od leve strani proti desni.
Left:
Pomikajte fotoaparat od desne strani proti levi.
Up:
Pomikajte fotoaparat od spodaj navzgor.
Down:
Pomikajte fotoaparat od zgoraj navzdol.