Upravljanje AF/MF

Način ostrenja lahko med fotografiranjem preprosto preklopite iz samodejnega v ročni in obratno, ne da bi morali premikati fotoaparat.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key] ali [Custom Key] › želeni gumb › [AF/MF Control Hold] ali [AF/MF Ctrl Toggle].

Podrobnosti elementov menija

AF/MF Control Hold :
Preklopi način ostrenja, ko je pritisnjen gumb.
AF/MF Ctrl Toggle :
Preklopi način ostrenja, dokler ni znova pritisnjen gumb.

Opomba

  • Funkcije [AF/MF Control Hold] ne morete nastaviti na [levi gumb] ali [desni gumb] izbirnega kolesca.