Začasno spreminjanje funkcij izbirnega gumba (My Dial Settings)

Izbirnemu kolescu in nastavitvenemu obročku lahko dodelite želene funkcije ter registrirate do tri kombinacije nastavitev kot nastavitve »My Dial«. To omogoča, da lahko hitro prikličete registrirane nastavitve "My Dial" (Moj gumb) ali pa preklopite med njimi, in sicer s pritiskom tipke po meri, ki ste jo dodelili predhodno.

Registriranje funkcij v »My Dial«

Funkcije, ki jih želite dodeliti nastavitvenemu obročku in izbirnemu kolescu, registrirajte kot nastavitve od [My Dial 1] do [My Dial 3].

 1. MENU ›(Camera Settings2) › [My Dial Settings].
 2. Za (My Dial 1) izberite obroček ali kolesce in pritisnite središče izbirnega kolesca.
 3. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca izberite želeno funkcijo, ki jo želite dodeliti, in nato pritisnite središče izbirnega kolesca.

  • Za obroček ali kolesce, ki mu ne želite dodeliti nobene funkcije, izberite »--« (Not set).
 4. Ko izberete funkcije za celoten obroček in kolesce za nastavitev (My Dial 1) s tem, da ste ponovili koraka 2 in 3, izberite [OK].

  Nastavitve za (My Dial 1) bodo registrirane.

  • Če želite registrirati tudi (My Dial 2) in (My Dial 3), sledite postopku, opisanem zgoraj.


Dodeljevanje tipke za priklic »My Dial«

Za priklic nastavitev »My Dial« lahko dodelite tipko po meri.

 1. MENU ›(Camera Settings2) › [Custom Key] ali [Custom Key] › Izberite tipko, ki jo želite uporabiti za priklic nastavitev »My Dial«.
 2. Izberite številko nastavitev »My Dial«, ki jih želite priklicati, oziroma vzorec za preklop nastavitev »My Dial«.


Podrobnosti elementov menija

My Dial 1 during Hold/My Dial 2 during Hold/My Dial 3 during Hold:
Ko pritisnite in zadržite tipko, bodo funkcije, ki ste jih registrirali v možnosti [My Dial Settings], dodeljene obročku/kolescu.
My Dial 1›2›3 :
Ob vsakem pritisku tipke se funkcije spremenijo v naslednjem zaporedju: »Običajna funkcija › Funkcija nastavitve My Dial 1 › Funkcija nastavitve My Dial 2 › Funkcija nastavitve My Dial 3 › Običajna funkcija«.
Toggle My Dial 1 /Toggle My Dial 2/Toggle My Dial 3:
Funkcija, registrirana prek možnosti [My Dial Settings], deluje tudi, če tipke ne zadržite pritisnjene. Za vrnitev k običajni funkciji znova pritisnite tipko.


Snemanje med preklapljanjem nastavitev »My Dial«

Med snemanjem lahko prikličete nastavitve »My Dial« s tipko po meri in snemate, medtem ko z vrtenjem nastavitvenega obročka/izbirnega kolesca menjavate nastavitve snemanja.


V spodnjem primeru so navedene funkcije registrirane v nastavitve »My Dial«, nastavitve [My Dial 1›2›3] pa so dodeljene gumbu C (po meri).

My Dial 1 My Dial 2 My Dial 3
Izbirno kolesce ISO Tv Creative Style
Nastavitveni obroček Av White Balance Picture Effect
 1. Pritisnite gumb C (po meri).

  Funkcije, registrirane v nastavitve [My Dial 1], bodo dodeljene nastavitvenemu obročku/izbirnemu kolescu.

  • Ikone, prikazane spodaj, so prikazane v spodnjem delu zaslona.

 2. Če želite nastaviti vrednost ISO, zavrtite izbirno kolesce; če pa želite nastaviti vrednost zaslonke, zavrtite nastavitveni obroček.
 3. Znova pritisnite gumb C. Funkcije, registrirane v nastavitve [My Dial 2], bodo dodeljene nastavitvenemu obročku/izbirnemu kolescu.
 4. Če želite nastaviti hitrost zaklopa, zavrtite izbirno kolesce; če pa želite nastaviti [White Balance] zavrtite nastavitveni obroček.
 5. Znova pritisnite gumb C in spremenite vrednosti nastavitev za funkcije, registrirane v nastavitve [My Dial 3].
 6. Za fotografiranje pritisnite sprožilo.

Opomba

 • Nastavitve »My Dial«, pri katerih sta obroček/kolesce nastavljena na [Not set], niso priklicane, ko pritisnete tipko po meri. Prav tako so preskočene pri nastavitvah [My Dial 1›2›3].
 • Tudi če je bilo izbirno kolesce zaklenjeno s funkcijo [Wheel Lock], bo začasno odklenjeno, ko prikličete nastavitve »My Dial«.