Touch Panel/Pad

Upravljanje na dotik pri fotografiranju z monitorjem imenujemo »upravljanje s ploščo na dotik«, upravljanje na dotik pri fotografiranju z iskalom, pa imenujemo »upravljanje s sledilno tablico«. Izberete lahko, ali želite aktivirati upravljanje s ploščo na dotik ali upravljanje s sledilno tablico.

  1. MENU (Setup) › [Touch Panel/Pad] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Touch Panel+Pad:
Vklopi tako upravljanje s ploščo na dotik pri fotografiranju z monitorjem kot upravljanje s sledilno tablico pri fotografiranju z iskalom.
Touch Panel Only:
Vklopi samo upravljanje s ploščo na dotik pri fotografiranju z monitorjem.
Touch Pad Only:
Vklopi samo upravljanje s sledilno tablico pri fotografiranju z iskalom.