White Balance

Popravi učinek tona pogojev okoliške svetlobe ter posname nevtralno beli objekt v belem. To funkcijo uporabite, kadar se barvni toni slike ne udejanjijo po pričakovanjih ali če želite barvne tone namenoma spremeniti, da dosežete želeni fotografski izraz.

 1. MENU (Camera Settings1) › [White Balance] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto / Daylight / Shade / Cloudy/ Incandescent / Fluor.: Warm White / Fluor.: Cool White/ Fluor.: Day White/ Fluor.: Daylight/ Flash / Underwater Auto :
Ko izberete vir svetlobe, ki osvetljuje objekt, izdelek prilagodi barvne tone tako, da ustrezajo izbranem viru svetlobe (prednastavljena belina). Ko izberete možnost [Auto], izdelek samodejno zazna vir svetlobe in prilagodi barvne tone.
C.Temp./Filter:
Prilagodi barvne odtenke glede na vir svetlobe. Doseže učinek filtrov CC (Izravnava barv) za fotografijo.
Custom 1/Custom 2/Custom 3:
Shrani podatke o osnovni beli svetlobi v svetlobnih razmerah za okolje fotografiranja.

Namig

 • Prikažete lahko zaslon z natančnimi prilagoditvami in po potrebi izvedete natančne prilagoditve barvnih tonov, tako da pritisnete desni del izbirnega kolesca.
 • Če se barvni toni ne udejanjijo tako, kot ste pričakovali glede na izbrane nastavitve, izvedite snemanje [WB bracket].
 • Ikona ali je prikazana le, ko je možnost [Priority Set in AWB] nastavljena na [Ambience] ali [White].

Opomba

 • Možnost [White Balance] je v spodnjih načinih fotografiranja zaklenjena na [Auto]:
  • [Intelligent Auto]
  • [Superior Auto]
  • [Scene Selection]
 • Če za vir svetlobe uporabljate živosrebrno svetilko ali natrijevo svetilko, zaradi lastnosti svetlobe ni mogoče doseči natančne nastavitve beline. Priporočeno je, da slike zajemate z bliskavico ali izberete možnosti [Custom 1] do [Custom 3].