Panorama: Size

Nastavi velikost slike pri fotografiranju panoramskih slik. Velikost slike se razlikuje glede na nastavitev [Panorama: Direction].

  1. MENU (Camera Settings1) › [Panorama: Size] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Ko je možnost [Panorama: Direction] nastavljena na [Up] ali [Down]

Standard: 3872 × 2160

Wide: 5536 × 2160


Ko je možnost [Panorama: Direction] nastavljena na [Left] ali [Right]

Standard: 8192 × 1856

Wide: 12416 × 1856