Movie w/ shutter

Snemanje filmov lahko začnete ali zaustavite s pritiskom sprožila, ki je večje in ga boste lažje pritisnili kot pa gumb MOVIE (film).

  1. MENU (Camera Settings2) › [Movie w/ shutter] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
omogoča snemanje filmov s pritiskom sprožila, ko je način zajemanja nastavljen na [Movie] ali med zajemanjem z visoko hitrostjo sličic.
Off:
onemogoča snemanje filmov s pritiskom sprožila.

Namig

  • Ko je možnost [Movie w/ shutter] nastavljena na [On], lahko snemanje filmov še vedno začnete ali zaustavite s pritiskom gumba MOVIE.
  • Ko je možnost [Movie w/ shutter] nastavljena na [On], lahko snemanje filmov začnete ali zaustavite s pritiskom sprožila na zunanji napravi za snemanje/predvajanje z uporabo možnosti [REC Control].