Drive Mode

Izberite ustrezen način za objekt, kot je na primer enojno fotografiranje, neprekinjeno fotografiranje ali fotografiranje s stopnjevanjem.

  1. Izberite možnost / (Drive Mode) na izbirnem kolescu › želena nastavitev.
    • Način fotografiranja lahko nastavite tudi tako, da izberete MENU (Camera Settings1) › [Drive Mode].
  2. Izberite želeni način z desnim/levim delom izbirnega kolesca.

Podrobnosti elementov menija

Single Shooting :
Običajni način za fotografiranje.
Cont. Shooting :
Omogoča neprekinjeno fotografiranje, če pritisnete in zadržite sprožilo.
Single Burst Shoot. :
Zajame sedem zaporednih fotografij pri hitrosti, višji od hitrosti pri funkciji [Cont. Shooting]. Hitrost doseže največ 90 posnetkov na sekundo.
Self-timer :
Posname sliko s samosprožilcem po določenem številu sekund od trenutka pritiska sprožila.
Self-timer(Cont) :
Posname določeno število slik s samosprožilcem po določenem številu sekund od trenutka pritiska sprožila.
Cont. Bracket :
omogoča fotografiranje z neprekinjeno pritisnjenim sprožilom, z različno stopnjo osvetlitve posameznih fotografij.
Single Bracket :
omogoča posamično fotografiranje določenega števila fotografij, z različno stopnjo osvetlitve posameznih fotografij.
WB bracket :
omogoča zajem skupno treh slik, vsake z drugačnimi barvnimi toni glede na izbrane vrednosti za nastavitev beline, temperature barv in barvnega filtra.
DRO Bracket :
Posname skupno tri slike, vsako z drugačno stopnjo optimizatorja dinamičnega razpona.

Opomba

  • Ko je način za fotografiranje nastavljen na [Scene Selection] in je izbrana možnost [Sports Action], funkcija [Single Shooting] ne deluje.