PC Remote Settings: Still Img. Save Dest.

S to funkcijo nastavite, ali želite fotografije med snemanjem z daljinskim upravljanjem prek računalnika shraniti tako v fotoaparatu kot tudi v računalniku. Ta funkcija je uporabna, ko želite preveriti posnete slike na fotoaparatu, ne da bi morali spustiti fotoaparat iz rok.

*PC Remote: Uporaba aplikacije Imaging Edge (Remote), s katero izdelek upravljate iz računalnika, vključno s funkcijami, kot so snemanje in shranjevanje slik v računalnik.

  1. MENU (Setup) › [PC Remote Settings][Still Img. Save Dest.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

PC Only:
Fotografije shrani le v računalnik.
PC+Camera:
Fotografije shrani v računalnik in v fotoaparat.
Camera Only :
Fotografije shrani le v fotoaparat.

Opomba

  • Če vstavite pomnilniško kartico, na katero ni mogoče zapisovati, ne boste mogli snemati fotografij, tudi če izberete možnost [Camera Only] ali [PC+Camera].
  • Če izberete možnost [Camera Only] ali [PC+Camera] in niste vstavili pomnilniške kartice v fotoaparat, ne boste mogli sprožiti zaklopa, tudi če je možnost [Release w/o Card] nastavljena na [Enable].
  • Medtem ko predvajate fotografije na fotoaparatu, ni mogoče snemati prek funkcije PC Remote.