Viewfinder Bright.

Ko uporabljate iskalo, ta izdelek prilagodi svetlost iskala v skladu z okolico.

  1. MENU(Setup) › [Viewfinder Bright.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Samodejno prilagodi svetlost.
Manual:
Izbere svetlost iskala v razponu od –2 do +2.

Opomba

  • Svetlosti monitorja ni mogoče prilagoditi v spodnjih primerih. Največja svetlost je [±0].
    • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S 4K].
    • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S HD] in je možnost [Record Setting] nastavljena na [120p]/[100p].