Interval Shoot Func.

Z intervalnim fotografiranjem lahko samodejno zajamete serijo fotografij in število posnetkov, ki jih določite vnaprej (intervalno fotografiranje). Nato lahko iz teh fotografij, ustvarjene z intervalnim fotografiranjem, z uporabo računalniškega programa Imaging Edge (prikazovalnik) ustvarite film. Filma, narejenega iz fotografij, ne morete ustvariti s fotoaparatom.


Za podrobnosti o intervalnem fotografiranju glejte spodnji URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/dsc/l/dsc-rx100m7/interval.php

 1. MENU (Camera Settings1) › [Interval Shoot Func.][Interval Shooting][On].
 2. MENU (Camera Settings1) › [Interval Shoot Func.] › Izberite element, ki ga želite nastaviti, in želeno nastavitev.
 3. Pritisnite sprožilo.

  Ko poteče čas, nastavljen v možnosti [Shooting Start Time], se bo začelo fotografiranje.

  • Ko je doseženo število posnetkov, nastavljenih v možnosti [Number of Shots], se bo fotoaparat vrnil na zaslon v pripravljenosti za intervalno fotografiranje.

Podrobnosti elementov menija

Interval Shooting:
s to funkcijo nastavite, ali želite izvesti intervalno fotografiranje. ([On]/[Off]).
Shooting Start Time:
s to funkcijo nastavite čas, ki mora preteči od pritiska sprožila do začetka intervalnega fotografiranja. (1 sekunda do 99 minut 59 sekund)
Shooting Interval:
s to funkcijo nastavite interval fotografiranja (čas, ko se začne ena osvetlitev, do časa, ko se začne osvetlitev za naslednji posnetek). (1 sekunda do 60 sekund)
Number of Shots:
s to funkcijo nastavite število posnetkov za intervalno fotografiranje. (1 posnetek do 9999 posnetkov)
AE Tracking Sensitivity:
s to funkcijo nastavite občutljivost sledenja samodejne osvetlitve glede na spremembo osvetljenosti med intervalnim fotografiranjem. Če izberete možnost [Low], bo sprememba osvetlitve med intervalnim fotografiranjem mehkejša. ([High]/[Mid]/[Low])
Shutter Type in Interval:
s to funkcijo nastavite vrsto zaklopa med intervalnim fotografiranjem. ([Mechanical Shutter]/[Electronic Shutter])
Shoot Interval Priority:
s to funkcijo nastavite, ali želite dati prednost intervalu fotografiranja, ko je način osvetlitve nastavljen na [Program Auto] ali [Aperture Priority], hitrost zaklopa pa postane daljša od časa, nastavljenega za [Shooting Interval]. ([On]/[Off]).

Namig

 • Če med intervalnim fotografiranjem pritisnete sprožilo, se bo intervalno fotografiranje zaključilo, fotoaparat pa se bo vrnil na zaslon v pripravljenosti za intervalno fotografiranje.
 • Če se želite vrniti k običajnem načinu fotografiranja, izberite MENU › (Camera Settings1) › [Interval Shoot Func.][Interval Shooting][Off].
 • Če v trenutku začetka fotografiranja pritisnete tipko, ki ji je dodeljena ena izmed spodnjih funkcij, bo funkcija ostala aktivna med intervalnim fotografiranjem, ne da bi bilo treba držati gumb pritisnjen.
  • [AEL hold]
  • [ AEL hold]
  • [AF/MF Control Hold]
  • [Regist. AF Area hold]
  • [AWB Lock Hold]
  • [My Dial 1 during Hold] do [My Dial 3 during Hold]
 • Če nastavite možnost [Display as Group] na [On], bodo fotografije, zajete s funkcijo intervalnega fotografiranja prikazane v skupinah.
 • Fotografije, zajete z intervalnim fotografiranjem, v fotoaparatu lahko predvajate neprekinjeno. Če nameravate iz fotografij narediti film, si lahko predogledate rezultat.

Opomba

 • Nastavljenega števila fotografij morda ne boste mogli posneti, kar pa je odvisno od ravni napolnjenosti baterije in količine prostega prostora na zapisovalnem mediju. Med fotografiranjem napajajte energijo prek kabla USB in uporabite pomnilniško kartico z dovolj prostora.
 • Ko je interval fotografiranja kratek, lahko fotoaparat hitro postane vroč. Glede na temperaturo okolja morda ne boste mogli posneti nastavljenega števila fotografij, saj bo fotoaparat morda zaustavil snemanje, da zaščiti opremo.
 • Med intervalnim fotografiranjem (vključno s časom med pritiskanjem sprožila in začetkom fotografiranja) ne morete uporabljati namenskega zaslona z nastavitvami za fotografiranje ali zaslona MENU. Lahko pa prilagajate nekatere nastavitve, kot je hitrost zaklopa, in sicer z uporabo prilagojenega nastavitvenega obročka ali izbirnega kolesca.
 • Med intervalnim fotografiranjem se samodejni pregled ne prikazuje.
 • Možnost [Shutter Type in Interval] je privzeto nastavljena na [Electronic Shutter], ne glede na nastavitev za [Shutter Type].
 • Intervalno fotografiranje ni na voljo v spodnjih primerih:
  • Način fotografiranja je nastavljen na nekaj drugega kot P/A/S/M
 • Razpoložljive hitrosti zaklopa se lahko razlikujejo glede na nastavitev za [Shutter Type in Interval].