Uporaba bliskavice

V temnih okoljih uporabite bliskavico, da med fotografiranjem osvetlite objekt. Bliskavico uporabite tudi za preprečevanje tresenja fotoaparata.

 1. Potisnite stikalo (izskok bliskavice) za izskok bliskavice.
  • Bliskavica se ne odpre samodejno.

 2. Pritisnite sprožilo do konca.
  • Razpoložljivi načini bliskavice so odvisni od načina in funkcije fotografiranja.

Če bliskavice ne uporabljate

Če bliskavice ne uporabljate, jo potisnite nazaj v ohišje fotoaparata.

Opomba

 • Če bliskavico sprožite pred popolnim izmetom bliskavice, lahko pride do okvare.
 • Med snemanjem filmov bliskavice ni mogoče uporabljati.
 • Bliskavice ne morete uporabljati, ko je možnost [Drive Mode] nastavljena na [Single Burst Shoot.].
 • Ko fotografirate z bliskavico in je zoom nastavljen na W, se lahko na zaslonu prikaže senca objektiva, kar je odvisno od pogojev snemanja. V tem primeru fotografirajte stran od objekta ali nastavite zoom na T in ponovite fotografiranje z bliskavico.
 • Ko je monitor obrnjen navzgor pod kotom 90 stopinj ali več, je upravljanje stikala (izmet bliskavice) oteženo. Dvignite bliskavico preden prilagodite kot monitorja.
 • Pri uporabi bliskavice za fotografiranje samega sebe pazite, da ne gledate neposredno v luč, saj se bo bliskavica sprožila blizu. Če želite preprečiti, da bi bliskavica udarila ob monitor, ko jo po uporabi potisnete v ohišje fotoaparata, najprej vrnite monitor v prvotni položaj.