Tile Menu

Določite lahko, ali želite, da se po pritisku gumba MENU vsakokrat prikaže prvi zaslon menija.

  1. MENU (Setup) › [Tile Menu] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Vedno se prikaže prvi zaslon menija (Tile Menu).
Off:
Izklop prikaza menija »Tile Menu«.