PB Speed for Interval

Nastavi hitrost predvajanja za fotografije med funkcijo [Cont. PB for Interval].
  1. MENU › (Playback) › [PB Speed for Interval] › želena nastavitev.

Namig

  • Hitrost predvajanja lahko spremenite tudi tako, da izbirno kolesce zavrtite med funkcijo [Cont. PB for Interval].