Send to Smartphone Func.: Sending Target (film proxy)

Ko prenašate film XAVC S v pametni telefon s funkcijo [Send to Smartphone], lahko nastavite, ali želite prenesti film proxy nizke bitne hitrosti ali pa izvirni film visoke bitne hitrosti.

  1. MENU › (Network) › [Send to Smartphone Func.][Sending Target] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Proxy Only:
Prenese le filme proxy.
Original Only:
Prenese le izvirne filme.
Proxy & Original:
Prenese tako proxy kot tudi izvirne filme.

Opomba

  • Ko prenašate veliko slik ali dolge filme, priporočamo, da fotoaparat napajate iz stenske vtičnice (mrežna vtičnica) z omrežnim napajalnikom (priložen).