Zoom Func. on Ring

Nastavi funkcije zooma pri uporabi nadzornega obroča za spreminjanje meril zooma. Nastavitve možnosti [Zoom Func. on Ring] so veljavne le pri samodejnem ostrenju.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Zoom Func. on Ring] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Standard:
Gladko poveča/pomanjša sliko, ko upravljate z zoomom z obračanjem nadzornega obroča.
Quick:
Poveča/pomanjša vidni kot slike glede na to, koliko ste zavrteli nadzorni obroč.
Step:
Poveča/pomanjša sliko po določenih korakih, ko upravljate z zoomom z obračanjem nadzornega obroča.

Opomba

  • V spodnjih primerih se funkcija zooma aktivira, kot da je možnost [Zoom Func. on Ring] nastavljena na [Standard], tudi če je nastavljena na [Step].
    • Ko uporabljate vzvod W/T (zoom) za spreminjanje merila zooma.
    • Pri snemanju filmov.
    • Če uporabljate funkcije zooma, ki niso optični zoom.
  • Kadar je način fotografiranja nastavljen na nekaj drugega kot [Intelligent Auto] ali [Superior Auto], dodelite nadzornemu obroču funkcijo [Zoom] preden uporabite nadzorni obroč.
  • Če izberete možnost [Quick], se poveča verjetnost, da bo posnet zvok zooma.