Predvajanje panoramskih slik

Izdelek se samodejno pomika od ene strani panoramske slike do druge.

  1. Če želite preklopiti v način predvajanja, pritisnite gumb (Predvajanje).
  2. Z izbirnim kolescem izberite panoramsko sliko, ki jo želite predvajati, in za predvajanje pritisnite središče izbirnega kolesca.

    • Če želite predvajanje slike začasno zaustaviti, znova pritisnite središče izbirnega kolesca.
    • Če želite panoramske slike pomikati ročno, med začasno zaustavitvijo pritisnite zgornji/spodnji/desni/levi del izbirnega kolesca.
    • Če se želite vrniti na prikaz celotne slike, pritisnite gumb MENU.

Opomba

  • Velikost prikazanih panoramskih slik, posnetih z drugimi izdelki, se lahko razlikuje od dejanske velikosti, pomikanje po izbrani sliki pa se morda ne bo izvajalo pravilno.