AF Tracking Sens. (film)

Občutljivost AF lahko nastavite v načinu snemanja filmov.

  1. MENU (Camera Settings2) › [AF Tracking Sens.]›želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Responsive:
nastavi občutljivost AF na visoko. Ta način je uporaben, ko snemate filme, pri katerih se objekt premika hitro.
Standard:
nastavi občutljivost AF na običajno. Ta način je uporaben, kadar so pred objektom ovire ali pa kadar je v množici.

Opomba

  • Ko je možnost [Record Setting] nastavljena na [120p]/[100p], možnosti [AF Track Sens] ni mogoče uporabljati.