Motion Shot Video

Ogledate si lahko sledenje gibanja objekta pri veliki hitrosti kot stroboskopsko sliko.

  1. Med predvajanjem filma pritisnite spodnji del izbirnega kolesca, nato izberite .
    • Za izhod iz predvajanja [Motion Shot Video] izberite .
    • Če vam ni uspelo posneti sledi, lahko prilagodite interval sledenja slike z .

Namig

  • Interval sledenja slike lahko spremenite z uporabo menija MENU › (Predvajanje) › [Motion Interval ADJ].

Opomba

  • Slike, posnete s funkcijo [Motion Shot Video] ni mogoče shraniti kot filmske datoteke.
  • Če je gibanje objekta prepočasno ali se objekt ne premika dovolj, izdelek morda ne bo mogel ustvariti slike.