FINDER/MONITOR

S to funkcijo nastavite način preklapljanja med prikazom na iskalu in monitorju.

  1. MENU(Camera Settings2) › [FINDER/MONITOR] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Ko pogledate v iskalo, se senzor za oko odzove in samodejno preklopi prikaz na iskalo.
Viewfinder(Manual):
Monitor je izklopljen in slika je prikazana le v iskalu.
Monitor(Manual):
Iskalo je izklopljeno in slika je vedno prikazana le na monitorju.

Namig

  • Funkcijo [FINDER/MONITOR] lahko dodelite želeni tipki.
    MENU(Camera Settings2) › [Custom Key], [Custom Key] ali [Custom Key] › nastavite [Finder/Monitor Sel.] na priljubljeno tipko.
  • Če želite zadržati prikaz iskala na prikazu monitorja, predhodno nastavite možnost [FINDER/MONITOR] na [Viewfinder(Manual)] ali [Monitor(Manual)].
    Med snemanjem, ko ne gledate v iskalo, lahko monitor izklopite, tako da z gumbom DISP nastavite prikaz monitorja na [Monitor Off]. Izberite MENU › (Camera Settings2) › [DISP Button][Monitor] in predhodno dodajte kljukico za možnost [Monitor Off].

Opomba

  • Kadar je iskalo pritisnjeno navzdol, se slike vedno prikazujejo na zaslonu, ne glede na nastavitev [FINDER/MONITOR].
  • Ko je monitor izvlečen, senzor za oko ne bo zaznal, da ste se približali z očesom, tudi če je iskalo odprto in je možnost [FINDER/MONITOR] nastavljena na [Auto]. Slika bo še vedno prikazana na monitorju.