AF drive speed (film)

Kadar v načinu filma uporabljate samodejno ostrenje, lahko preklopite hitrost ostrenja.

  1. MENU (Camera Settings2) › [AF drive speed] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Fast:
Nastavi hitrost pogona AF na hitro. Ta način je primeren za fotografiranje dejavnih prizorov, na primer pri športu.
Normal:
Nastavi hitrost pogona AF na običajno.
Slow:
Nastavi hitrost pogona AF na počasi. V tem načinu se ostrenje gladko preklopi, ko se spremeni objekt ostrenja.

Opomba

  • Ko je možnost [Record Setting] nastavljena na [120p]/[100p], možnosti [AF drive speed] ni mogoče uporabljati.