Zoom

Pri fotografiranju povečajte slike z uporabo vzvoda W/T (zoom).

  1. Pri fotografiranju povečajte slike z vzvodom W/T (zoom).
    • Premaknite vzvod W/T (zoom) na stran T, da sliko povečate, ali na stran W, da jo pomanjšate.

Namig

  • Ko za [Zoom Setting] izberete nastavitev, ki ni [Optical zoom only], lahko presežete razpon zooma optičnega zooma za povečavo slik.
  • Nadzornemu obroču lahko dodelite funkcijo zooma.