Uporaba nastavitvenega obročka

Z vrtenjem nastavitvenega obročka (A) lahko enostavno spremenite želene nastavitve za različne načine zajemanja.
Pogosto uporabljane funkcije lahko tudi dodelite nastavitvenemu obročku, tako da izberete MENU (Camera Settings2) › [Custom Key] ali [Custom Key][Control Ring]. Pogosto uporabljane funkcije lahko dodelite nastavitvenemu obročku tudi tako, da nastavite »My Dial« v možnosti MENU (Camera Settings2) › [My Dial Settings].

Ikone in imena funkcij so na zaslonu prikazana, kot je opisano spodaj.

Primer:
: Z vrtenjem obročka lahko prilagodite zoom.