Soft Skin Effect (fotografija)

S to možnostjo nastavite učinek gladke kože pri fotografiranju s funkcijo zaznavanja obrazov.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Soft Skin Effect] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Off (Izkl.):
Ne uporablja funkcije [Soft Skin Effect].

Vklopljeno:
Uporablja funkcijo [Soft Skin Effect].

Namig

  • Če je možnost [Soft Skin Effect] nastavljena na [On], lahko izberete raven učinka. Raven učinka izberite tako, da pritisnete desni/levi del izbirnega kolesca.

Opomba

  • Funkcija [Soft Skin Effect] ni na voljo, ko je možnost [File Format] nastavljena na [RAW].
  • Funkcija [Soft Skin Effect] ni na voljo za slike formata RAW, ko je možnost [File Format] nastavljena na [RAW & JPEG].