Phase Detect. Area

Določa, ali naj se prikaže območje AF z zaznavanjem faz ali ne.

  1. MENU (Camera Settings1)[Phase Detect. Area] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prikaže območje AF z zaznavanjem faz.
Off:
Ne prikaže območja AF z zaznavanjem faz.

Opomba

  • Ko je vrednost F večja od F8, ne morete uporabljati samodejnega ostrenja AF z zaznavanjem faz. Na voljo je samo kontrastna AF.
  • Kadar je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S HD] in možnost [ Record Setting] na [120p]/[100p], funkcije AF z zaznavanjem faz ni mogoče uporabljati. Na voljo je samo kontrastna AF.
  • Pri snemanju filmov se območje AF z zaznavanjem faz ne prikaže.