Touch Operation

S to možnostjo nastavljate upravljanje na dotik na monitorju.

  1. MENU (Setup) › [Touch Operation] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Vklop upravljanja na dotik.
Off:
Izklop upravljanja na dotik.