Funkcije zooma, ki so na voljo v tem izdelku

Funkcija zooma fotoaparata z združevanjem funkcij omogoča večjo povečavo. Ikona, prikazana na zaslonu, se spremeni glede na izbrano funkcijo zooma.

 1. Razpon optičnega zooma
  Slike so povečane znotraj razpona optičnega zooma tega izdelka.

 2. Razpon pametnega zooma ()
  Uporabljajte zoom na slikah, ne da bi poslabšali izvorno kakovost, tako da sliko deloma obrežete (le, ko je velikost [JPEG Image Size] nastavljena na [M], [S] ali [VGA]).

 3. Razpon zooma jasne slike ()
  Poveča slike s slikovnim postopkom z manjšo mero poslabšanja kakovosti. Ko [Zoom Setting] nastavite na [ClearImage Zoom] ali [Digital Zoom], lahko uporabljate to funkcijo zooma.

 4. Razpon digitalnega zooma ()
  Slike lahko povečate s slikovnim postopkom. Ko [Zoom Setting] nastavite na [Digital Zoom], lahko uporabljate to funkcijo zooma.

Opomba

 • Privzeta nastavitev za [Zoom Setting] je [Optical zoom only].
 • Privzeta nastavitev za [JPEG Image Size] je [L]. Če želite uporabiti pametni zoom, spremenite [JPEG Image Size] na [M], [S] ali [VGA].
 • Funkcija zooma ni na voljo pri zajemanju panoramskih slik.
 • Funkcije pametnega zooma, zooma za jasno sliko in digitalnega zooma niso na voljo pri snemanju v teh primerih:
  • Možnost [File Format] je nastavljena na [RAW] ali [RAW & JPEG].
  • Možnost [Record Setting] je nastavljena na [120p]/[100p].
  • Gumb za izbiro načina je nastavljen na (High Frame Rate).
  • Med neprekinjenim fotografiranjem z možnostjo [Shutter Type] nastavljeno na [Auto] ali [Electronic Shutter]
  • Funkcija pametnega telekonverterja je dodeljena eni od tipk po meri.
 • Pri snemanju filmov ne morete uporabljati funkcije pametnega zooma.
 • Zoom ni na voljo, če je zaslon nastavljen na fotografiranje HFR (snemanje z visoko hitrostjo sličic).
 • Če uporabljate funkcijo zooma, ki ni optični zoom, je nastavitev [Focus Area] onemogočena in okvir področja ostrenja je označen s pikčasto črto. AF deluje prednostno v središčnem območju in okoli njega.
 • Ko uporabljate funkcije pametnega zooma, zooma za jasno sliko in digitalnega zooma, je možnost [Metering Mode] zaklenjena na [Multi].
 • Ko uporabljate funkcije pametnega zooma, zooma za jasno sliko in digitalnega zooma, te možnosti niso na voljo:
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • Tracking function
  • Auto Object Framing