Wheel Lock

Nastavite lahko, ali želite izbirno kolesce zakleniti, ko pritisnete gumb Fn (funkcija) in ga zadržite.

  1. MENU(Camera Settings2) › [Wheel Lock] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Lock:
Zaklene izbirno kolesce.
Unlock:
Ne zaklene izbirnega kolesca, tudi če pritisnete in držite gumb Fn (Funkcija).

Namig

  • Zaklep lahko sprostite tako, da znova pritisnete gumb Fn (funkcija) in ga zadržite.

Opomba

  • Ko je možnost [AF Area Registration] nastavljena na [On], je možnost [Wheel Lock] fiksno nastavljena na [Unlock].