Priporočeno računalniško okolje

Okolje delovanja računalnika za programsko opremo lahko potrdite na tem naslovu URL:
https://www.sony.net/pcenv/