Povezava z računalnikom

  1. V fotoaparat vstavite napolnjen paket baterij.
  2. Vklopite fotoaparat in računalnik.
  3. Prepričajte se, da je možnost [USB Connection] pod možnostjo (Setup) nastavljena na [Mass Storage].
  4. Povežite fotoaparat z računalnikom prek kabla mikro USB (priložen) (A).

    • Ko fotoaparat prvič priključite na računalnik, se lahko v računalniku samodejno sproži postopek prepoznavanja fotoaparata. Počakajte, da se postopek konča.
    • Če izdelek povežete z računalnikom prek kabla mikro USB, ko je možnost [USB Power Supply] nastavljena na [On], se izdelek napaja prek računalnika. (Privzeta nastavitev: [On])

Opomba

  • Če je med računalnikom in fotoaparatom vzpostavljena povezava USB, ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte iz stanja spanja. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvaro. Pred vklopom/izklopom računalnika, vnovičnim zagonom ali preklopom računalnika iz stanja spanja prekinite povezavo s fotoaparatom.