Motion Interval ADJ

Prilagodite lahko interval sledenja gibanja objekta.

  1. MENU › (Playback) › [Motion Interval ADJ] › želena nastavitev.