Bluetooth Rmt Ctrl

Fotoaparat lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom RMT-P1BT prek povezave Bluetooth (naprodaj ločeno). Vnaprej izberite MENU › (Network) › [Bluetooth Settings][Bluetooth Function][On]. Upoštevajte tudi navodila za uporabo daljinskega upravljalnika prek povezave Bluetooth.

 1. Na fotoaparatu izberite MENU › (Network) › [Bluetooth Rmt Ctrl][On].
  • Če s fotoaparatom trenutno ni seznanjene nobene naprave Bluetooth, se bo pojavil zaslon za seznanjanje, kot je opisano v koraku 2.
 2. Če želite prikazati zaslon za seznanjanje, na fotoaparatu izberite MENU › (Network) › [Bluetooth Settings][Pairing].
 3. Na daljinskem upravljalniku Bluetooth izvedite seznanjanje.
  • Za podrobnosti si oglejte priročnik za uporabo daljinskega upravljalnika prek povezave Bluetooth.
 4. Na potrditvenem zaslonu za povezavo Bluetooth na fotoaparatu izberite [OK].
  • Seznanjanje je zaključeno in zdaj lahko s fotoaparatom upravljate z daljinskim upravljalnikom prek povezave Bluetooth. Ko ste napravo enkrat seznanili, lahko fotoaparat in daljinski upravljalnik Bluetooth v bodoče znova povežete tako, da možnost [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavite na [On].

Podrobnosti elementov menija

On:
Omogoči delovanje daljinskega upravljalnika Bluetooth.
Off:
Onemogoči delovanje daljinskega upravljalnika Bluetooth.

Namig

 • Povezava Bluetooth je aktivna šele, ko upravljate s fotoaparatom prek daljinskega upravljalnika Bluetooth.
 • Če funkcija ne deluje pravilno, preverite spodnje opombe in nato znova poskusite izvesti postopek seznanjanja.
  • Prepričajte se, da fotoaparat ni povezan z drugimi napravami prek funkcije Bluetooth.
  • Prepričajte se, da je možnost [Airplane Mode] za fotoaparat nastavljena na [Off].
  • Izvedite možnost [Reset Network Set.] v fotoaparatu.

Opomba

 • Pri inicializaciji fotoaparata se izbrišejo tudi vsi podatki o seznanjanju. Če želite uporabiti daljinski upravljalnik Bluetooth, znova izvedite seznanjanje.
 • Če je povezava Bluetooth nestabilna, odstranite vse ovire, kot so na primer ljudje ali kovinski predmeti med fotoaparatom in seznanjenim daljinskim upravljalnikom Bluetooth.
 • Funkcije za povezovanje informacije o lokaciji s pametnim telefonom ne morete uporabljati, ko je možnost [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavljena na [On].
 • Dokler je možnost [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavljena na [On], fotoaparat ne bo prešel v način varčevanja z energijo. Ko ne boste več uporabljali daljinskega upravljalnika Bluetooth, spremenite nastavitev na [Off].