TC/UB Disp. Switch

Omogoča prikaz časovne kode (TC) in uporabniške bit-kode (UB) filma, tako da pritisnete tipko, ki ji je bila dodeljena funkcija [TC/UB Disp. Switch].

  1. MENU (Camera Settings2) › [Custom Key], [Custom Key] ali [Custom Key] › dodelite funkcijo [TC/UB Disp. Switch] želeni tipki.
  2. Pritisnite tipko, ki ji je dodeljena funkcija [TC/UB Disp. Switch].
    • Ob vsakokratnem pritisku tipke bo preklop zaslonskega prikaza izveden v naslednjem vrstnem redu: števec časa snemanja filma › časovna koda (TC) › uporabniški bit (UB).

Opomba

  • Ko je monitor v načinu fotografiranja obrnjen, npr. med fotografiranjem avtoportreta, informacije TC/UB niso prikazane. V načinu predvajanja, so informacije TC/UB prikazane tudi, ko je monitor obrnjen.