Img. Size(Dual Rec)

S to funkcijo izberete velikost fotografij, ki jih nameravate zajeti med snemanjem filmov.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Img. Size(Dual Rec)] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

L: 17M/M: 7.5M/S: 4,2 M