Delete All

Vse elemente menija, dodane v meni (My Menu) v možnosti MENU, lahko izbrišete.

  1. MENU (My Menu) › [Delete All].
  2. Izberite možnost [OK].