USB Power Supply

Omogoča nastavitev napajanja prek kabla mikro USB, ko je izdelek povezan z računalnikom ali napravo USB.

  1. MENU (Setup) › [USB Power Supply] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Napajanje izdelka poteka preko kabla mikro USB, ko je izdelek povezan z računalnikom itd.
Off:
Izdelek se ne napaja prek kabla mikro USB, kadar je povezan z računalnikom itd. Če uporabljate priložen omrežni napajalnik, se bo izdelek napajal tudi če je izbrana možnost [Off].


Operacije, ki so na voljo med napajanjem prek kabla USB

Spodnja tabela prikazuje, katere operacije so na voljo/niso na voljo med napajanjem prek kabla USB.
Kljukica označuje, da je operacija na voljo, in »?« označuje, da operacija ni na voljo.

Operation Na voljo/ni na voljo
Fotografiranje
Predvajanje slik
Povezave Wi-Fi/NFC/Bluetooth
Menjava paketa baterij ?
Vklop fotoaparata brez vstavljenega paketa baterij ?

Opomba

  • Če želite, da se izdelek napaja prek kabla USB, vstavite paket baterij v izdelek.