Func. of Touch Operation: Sprožilo na dotik

Kadar snemate z uporabo monitorja, fotoaparat samodejno izostri točko, ki ste se je dotaknili, in zajame fotografijo.
Vnaprej nastavite možnost MENU (Setup) › [Touch Operation] na [On].

 1. Izberite MENU (Camera Settings2) › [Func. of Touch Operation][Touch Shutter].
 2. Ko je prikazan zaslon za fotografiranje, se dotaknite ikone znotraj pravokotnika desno zgoraj na monitorju.

  Oznaka na levo od ikone se obarva oranžno in funkcija sprožila na dotik je aktivirana.

  • Za preklic funkcije [Touch Shutter], se znova dotaknite ikone .
  • Funkcija sprožila na dotik je preklicana, ko znova zaženete fotoaparat.
 3. Dotaknite se objekta, ki ga želite izostriti.

  Ko je objekt, ki ste se ga dotaknili, izostren, bo zajeta fotografija.

Namig

 • Z dotikom monitorja lahko upravljate spodnje funkcije snemanja:
  • Snemanje zaporednih fotografij z uporabo sprožila na dotik

   Ko je možnost [Drive Mode] nastavljena na [Cont. Shooting], lahko zaporedne fotografije zajamete z dotikom monitorja.

  • Zajemanje zaporednih fotografij športnih prizorov z uporabo sprožila na dotik

   Kadar je možnost [Scene Selection] nastavljena na [Sports Action], lahko zaporedne fotografije zajamete z dotikom monitorja.

  • Neprekinjeno fotografiranje s stopnjevanjem z uporabo sprožila na dotik

   Izdelek zajame tri slike ter hkrati samodejno pomika osvetlitev od osnovne k temnejši in nato še k svetlejši vrednosti. Ko je možnost [Drive Mode] nastavljena na [Cont. Bracket], se dotikajte monitorja, dokler se snemanje ne konča. Po snemanju lahko izberete fotografijo, ki vam je najbolj všeč.

Opomba

 • Funkcija [Touch Shutter] ni na voljo v spodnjih primerih:
  • Med zajemanjem prek iskala
  • Če je način zajemanja nastavljen na [Movie]
  • Če je način zajemanja nastavljen na [High Frame Rate]
  • če je način zajemanja nastavljen na [Sweep Panorama];
  • Med izvajanjem načina [Smile Shutter]
  • Če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Manual Focus]
  • Če je možnost [Focus Area] nastavljena na [Flexible Spot]
  • Če je možnost [Focus Area] nastavljena na [Expand Flexible Spot]
  • Če je možnost [Focus Area] nastavljena na [Tracking: Flexible Spot]
  • Če je možnost [Focus Area] nastavljena na [Tracking: Expand Flexible Spot]
  • Med uporabo funkcije digitalni zoom
  • Med uporabo funkcije [Clear Image Zoom]