Prikaz hitrosti zaklopa (Shoot. Timing Disp.)

S to funkcijo nastavite, da se med fotografiranjem prikazujejo na zaslonu oznake (kot je okvir). Ta funkcija je uporabna v primerih, ko je težko ugotoviti dejanski trenutek fotografiranja le z gledanjem v zaslon, npr. ko je zvok zaklopa izklopljen.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Shoot. Timing Disp.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On: Type1:
prikaz okvirja (temna barva) okoli okvirja za ostrenje.
On: Type2:
prikaz okvirja (svetla barva) okoli okvirja za ostrenje.
On: Type3:
prikaz (temna barva) v štirih kotih zaslona.
On: Type4:
prikaz (svetla barva) v štirih kotih zaslona.
Off:
Hitrost zaklopa se ob fotografiranju brez zatemnitve zaslona ne prikaže.

[On: Type1] / [On: Type2] (Primer: možnost [Focus Area] je nastavljena na [Center])

[On: Type3] / [On: Type4]