View on TV

S to funkcijo lahko predvajate slike iz izdelka neposredno prek televizorja, ki je povezan z omrežjem brez kabla. Pri nekaterih televizorjih morda ne boste mogli izvesti določenih dejanj. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena televizorju.

 1. MENU(Network) › [View on TV] › naprava, ki jo želite povezati.
 2. Ko želite slike predvajati kot diaprojekcijo, pritisnite središče izbirnega kolesca.

  • Če želite ročno prikazati naslednjo/prejšnjo sliko, pritisnite desni/levi del izbirnega kolesca.
  • Če želite zamenjati povezano napravo, pritisnite spodnji del izbirnega kolesca in izberite možnost [Device list].

Nastavitve diaprojekcije

Nastavitve diaprojekcije lahko spremenite s pritiskom spodnjega dela izbirnega kolesca.

Playback Selection:
Izbere skupino slik, ki bo prikazana.

Folder View(Still):
Izbere med [All] in [All in Folder].

Date View:
Izbere med [All] in [All in Date Rng.].

Interval:
Izbere med [Short] in [Long].

Effects*:
Izbere med [On] in [Off].

Playback Image Size:
Izbere med [HD] in [4K].

*Te nastavitve delujejo samo pri televizorjih BRAVIA, ki so združljivi s temi funkcijami.

Opomba

 • To funkcijo lahko uporabljate prek televizorja, ki podpira upodabljalnik DLNA.
 • Slike lahko pregledujete prek televizorja, ki ima omogočeno funkcijo Wi-Fi Direct ali se lahko poveže z omrežjem (vključno s televizorji, povezanimi z žičnim omrežjem).
 • Če pri povezavi televizorja in izdelka ne uporabite funkcije Wi-Fi Direct, morate najprej registrirati svojo dostopovno točko.
 • Prikaz slik prek televizorja lahko traja nekaj časa.
 • Filmov ni mogoče predvajati prek televizorja s povezavo Wi-Fi. Uporabite kabel HDMI (naprodaj posebej).
 • Ko je možnost [Display as Group] nastavljena na [On], bo na televizor prenesena le prva slika iz skupine.