Uporaba elementov MENU

Nastavitve, povezane z vsemi postopki s fotoaparatom, kot so fotografiranje, predvajanje in način delovanja, lahko spremenite. V možnosti MENU lahko tudi izbirate funkcije fotoaparata.

  1. Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon menija.

  2. S pritiskanjem zgornje/spodnje/leve/desne strani izbirnega kolesca ali z njegovim vrtenjem izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti, in nato pritisnite na sredo izbirnega kolesca.
    • Izberite zavihek MENU (A) na vrhu zaslona in pritisnite levi/desni del izbirnega kolesca, da se pomaknete na drug zavihek.
    • Na naslednji zavihek MENU se lahko pomaknete tako, da pritisnete gumb Fn.
    • S pritiskom gumba MENU se lahko pomaknete nazaj na prejšnji zaslon.

  3. Izberite želeno vrednost nastavitve in s pritiskom gumba v sredini potrdite izbor.