Znajdowanie funkcji w MENU

Wyświetlane opcje MENU zależą od pozycji pokrętła Zdjęcie/Film/S&Q. Tryby w tabeli poniżej, w których są wyświetlane poszczególne opcje MENU, są oznaczone ikonami zdjęcie/film/S&Q.

zdjęcie: ta opcja menu jest wyświetlana, gdy pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q jest ustawione w pozycji (tryb fotografowania).

film, zwolnione i szybkie tempo: ta opcja menu jest wyświetlana, gdy pokrętło Zdjęcie/Film/S&Q jest ustawione w pozycji (tryb filmowania) lub S&Q (tryb rejestrowania obrazu w zwolnionym/szybkim tempie).

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo: ta opcja menu jest wyświetlana niezależnie od trybu ustawionego pokrętłem Zdjęcie/Film/S&Q.

Karta (Fotografowanie)

Grupy zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Pozycje menu
Jakość obrazu zdjęcie Przeł. JPEG/HEIF
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Format pliku
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Typ pliku RAW
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Jakość JPEG
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Jakość HEIF
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Roz. obrazu JPEG
zdjęcie Ust. jakości obrazu: Roz. obrazu HEIF
zdjęcie Format obrazu
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Format pliku
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Ustawienia filmu
film, zwolnione i szybkie tempo Ust. zwol. i szyb.
film, zwolnione i szybkie tempo Ustawienia proxy
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Fotograf.
zdjęcie Red.sz.dł.naśw.
zdjęcie Red.sz.wys.ISO
zdjęcie Zdjęcia HLG
zdjęcie Przestrzeń barw
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Komp. obiektywu
Nośniki zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Formatuj
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Ust. nośnika nagr.: Nośnik nagrania
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Ust. nośnika nagr.: Nośnik nagrania
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Ust. nośnika nagr.: Auto. przeł. nośnika
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Odz.bazę dan.obr.
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Wyś. miej. na kar.
Plik zdjęcie Ustaw. pliku/kat.
zdjęcie Wybierz kat. NAGR.
zdjęcie Nowy katalog
zdjęcie Informacje IPTC
zdjęcie Info. o pr. autorskich
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Zapisz nr seryjny
film, zwolnione i szybkie tempo Ustawienia pliku
Tryb fotografow. film, zwolnione i szybkie tempo Typ kontroli Eksp.
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Przyw. ust. fotogr.
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Pam. ust. fotograf.
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Wybierz nośnik
zdjęcie Zarejest. wł. ust. fot.
Przes. str. USB zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Roz./l. kl. na s.
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Nagryw. filmów
Tryb pracy zdjęcie Tryb pracy: Zdjęcia pojedyn.
zdjęcie Tryb pracy: Zdjęcia seryjne
zdjęcie Tryb pracy: Samow.(Pojed.)
zdjęcie Tryb pracy: Samowyz. (ser.)
zdjęcie Tryb pracy: Bracket seryjny
zdjęcie Tryb pracy: Bracket pojedyn.
zdjęcie Tryb pracy: Brack.bal.bieli
zdjęcie Tryb pracy: Bracket DRO
zdjęcie Ustaw. bracketingu
zdjęcie F. fotogr. z inter.
Migawka/Ciche zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Ust. trybu cichego
zdjęcie Typ migawki
zdjęcie El. pierw. kurt. mig.
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Wyzw.bez obiek.
zdjęcie Wyzwal. bez karty
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Ustaw. Anti-flicker
Nagryw. dźwięku film, zwolnione i szybkie tempo Nagrywanie dźwięku
film, zwolnione i szybkie tempo Poz. nagryw. audio
film, zwolnione i szybkie tempo Czas przesył. audio
film, zwolnione i szybkie tempo Reduk. szumu wiatru
film, zwolnione i szybkie tempo Ust.dźw.stopki
film, zwolnione i szybkie tempo Wyśw. poz. dźw.
TC/UB film, zwolnione i szybkie tempo Time Code Preset
film, zwolnione i szybkie tempo User Bit Preset
film, zwolnione i szybkie tempo Time Code Format
film, zwolnione i szybkie tempo Time Code Run
film, zwolnione i szybkie tempo Time Code Make
film, zwolnione i szybkie tempo User Bit Time Rec
Stabiliz. obrazu zdjęcie SteadyShot
film, zwolnione i szybkie tempo SteadyShot
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Reg. SteadyShot
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Ogniskowa
Zoom zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Zoom
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Zakres Zoom
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Sz. z. prz. Własne
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Sz. zdaln. zoomu
Wyśw. fotograf. zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Wyśw. linii siatki
zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo Typ linii siatki
zdjęcie Us.wyś.pod. na żywo
film, zwolnione i szybkie tempo Mo.wyr.pod.NAG
Wyświetl. znaku film, zwolnione i szybkie tempo Wyświetl. znaku
film, zwolnione i szybkie tempo Znak środka
film, zwolnione i szybkie tempo Znak nakierow.
film, zwolnione i szybkie tempo Strefa bezpiecz.
film, zwolnione i szybkie tempo Ramka prowadząca

Karta (Ekspozycja/Kolor)

Karta (Ostrość)

Karta (Odtwarzanie)

Karta (Sieć)

*Tylko w przypadku niektórych modeli

Karta (Ustawienia)

*Tylko w przypadku niektórych modeli

Karta (Moje menu)

Uwaga

  • Kolejność, w jakiej są tu omówione karty menu, różni się od faktycznej kolejności wyświetlenia.