Om denna hjälpguide

Det här är hjälpguiden för Xperia 5 V med programvaruversionen Android 13. Om du inte vet vilken programvaruversion din enhet använder kan du kontrollera det via menyn Inställningar.

För mer information om generella Android-funktioner och -inställningar (till exempel grundinställningar för Android, Wi-Fi-inställningar, inställningar för startskärmen, överföring av innehåll, navigering på panelen med appar, aviseringar och andra appfunktioner från Google), se support.google.com/android/.

OBS!

  • System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i denna hjälpguide. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas vid en uppdatering.
  • Alla bilder som används som exempelbilder i den här hjälpguiden används bara i illustrativt syfte och är inte tagna av den faktiska enheten.

Kontrollera enhetens aktuella programvaruversion och modellnummer

Hitta och tryck på [Inställningar] > [Om telefonen]. Den aktuella programvaruversionen visas under [Version]. Det aktuella modellnumret visas under [Modell].

Begränsningar i fråga om tjänster och funktioner

De tjänster och funktioner som beskrivs i denna hjälpguide kan eventuellt inte användas i vissa länder/regioner eller i vissa nät eller med vissa tjänsteleverantörer. Det internationella GSM-nödnumret kan alltid användas i alla länder/regioner och nät, samt med alla tjänsteleverantörer, förutsatt att enheten är ansluten till mobilnätet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för att få reda på om en viss tjänst eller funktion kan användas och om ytterligare kostnader tillkommer.

Vissa funktioner och appar som beskrivs i den här handboken kan kräva Internetanslutning. Dataanslutningsavgifter kan tillkomma när du ansluter enheten till Internet. Kontakta din tjänsteleverantör för den trådlösa uppkopplingen för att få mer information.

TP0001885206