Överföra innehåll med ett SD-kort

Du kan överföra foton, videor, musik och dokumentfiler från din gamla enhet med hjälp av ett SD-kort.

 1. Kopiera de data som du vill överföra från din gamla enhet till ett SD-kort med hjälp av lagringsfunktionen i menyn Inställningar eller filappen.
  För att kopiera kontakter som är lagrade på din gamla Android-enhet till ett SD-kort startar du appen Kontakter och exporterar sedan kontakterna till SD-kortet.

  OBS!

  • Kontrollera i förväg att SD-kortet kan användas både i din nya enhet och i din gamla enhet.
 2. Sätt i SD-kortet som du kopierade data till i din nya enhet och överför sedan dessa data till den nya enhetens internminne.
  För att kopiera kontakter som har exporterats från din gamla Android-enhet till SD-kortet ska du starta appen Kontakter och sedan importera dem.

 3. Kontrollera överförda data med en lämplig app.
TP1000432064