Ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter som mobiler eller datorer. Du kan ta emot följande typer av objekt:

 • Foton och videoklipp
 • Musik och andra ljudfiler
 • Webbsidor


Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.

 1. Skicka data till enheten från den sändande enheten.
 2. När du får en avisering om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
 3. Tryck på [Godkänn] för att starta filöverföringen.
  Dra statusfältet nedåt om du vill se överföringens förlopp.
 4. Om du vill öppna ett mottaget objekt ska du dra statusfältet nedåt och trycka på den aktuella aviseringen.
  Filer som du har tagit emot via Bluetooth-anslutningen sparas i mappen Nedladdningar i appen Filer.
TP0001884859