Justera inställningen för dynamiska vibrationer

Justera vibrationsnivån vid uppspelning av innehåll i en medieapp

  1. Öppna önskad medieapp, till exempel appen Musik.

  2. Börja spela upp medieinnehållet.

  3. Tryck på volymknappen för att öppna volympanelen.

  4. Dra i skjutreglaget för Dynamiska vibrationer för att ställa in önskad nivå för appen.

    Inställningen för Dynamiska vibrationer sparas till nästa gång du använder den här appen.

Justera vibrationstiden för ljudet från trådlösa enheter

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Dynamiska vibrationer].

  2. Justera skjutreglaget [Synkronisering] och bekräfta sedan den justerade tidsinställningen genom att trycka på [TEST].

TP1000432059