Läget för pop-up-fönster

Du kan visa en annan app i ett litet fönster överlagrat ovanpå en app som körs i helskärmsläget. Du kan även visa en tredje app i popup-fönstret samtidigt som du visar två appar i läget för delad skärm.
 1. Tryck på (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

  Bild som visar positionen för översiktsknappen i området längst ned till höger.

 2. Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill visa i ett litet fönster och tryck sedan på [Pop-up-fönster].

  Bild som visar var man sveper för att välja appen som ska visas i det lilla fönstret och positionen för knappen för pop-up-fönster.

 3. Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill visa som helskärm och tryck sedan på den.

  Bild som visar var man sveper för att välja en app att visa i helskärmsläget i pop-up-fönstret

Översikt över pop-up-fönstret

Bild som visar var ikonerna finns i pop-up-fönstret. Området längst upp till höger, från vänster till höger, 1 till 6.

 1. Dra för att ändra storlek på fönstret.

 2. Dra för att flytta fönstret.

 3. Tryck för att visa appen i helskärmsläge.

  Pop-up-fönstret stängs och appen visas i helskärmsläge.

 4. Tryck om du vill maximera fönstret.

  För att få fönstret att återgå till den tidigare storleken trycker du på (Ikon för att återgå till föregående storlek) medan fönstret är maximerat.

 5. Tryck för att göra en ikon av fönstret.

  Fönstret visas som en appikon. Tryck på ikonen för att förstora appikonen till den tidigare fönsterstorleken.

  Du kan dra och flytta appikonen. Om du drar appikonen till (Ikon för stängning) kommer fönstret att stängas.

 6. Tryck om du vill stänga fönstret.

TP1001272872