Tillgänglighet

Tillgänglighetsinställningar

Android erbjuder många tillgänglighetsfunktioner, såsom [TalkBack], [Skärmstorlek och text] ([Teckenstorlek]), [Färg och rörelse] ([Färgkorrigering], [Mörkt tema]), [Extradimmat], [Förstoring] och många fler.

Du hittar tillgänglighetsfunktionerna under [Inställningar] > [Tillgänglighet].

Besök hjälpfunktionen för tillgänglighetsfunktioner i Android på support.google.com/accessibility/android för att få närmare information.

TP1000432105